Wat is kort vreemd vermogen?

Wat is kort vreemd vermogen?

“Kort vreemd vermogen zijn de betalingsverplichtingen die een bedrijf binnen één jaar moet voldoen.”

Voorbeelden kort vreemd vermogen

Enkele voorbeelden van het kort vreemd vermogen:

  • Schulden aan leveranciers (crediteuren)
  • Nog te betalen belastingen zoals BTW
  • Kortlopende leningen

Tags: vreemd vermogen | kort vreemd vermogen | wat is kort vreemd vermogen | voorbeelden vreemd vermogen

2017-04-25T01:17:58+02:00