Wat is een balans?

De balans helpt je om overzicht te houden over hoe het gaat met je bedrijf. Als je elk jaar een balans maakt, kun je precies zien hoe je bedrijf ontwikkelt.

Definitie

“Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment. De entiteit kan al of niet een rechtspersoon zijn.”

Wat staat er allemaal op een balans?

Bij het opstellen van een balans moet je het volgende in acht nemen. Een balans bestaat uit twee onderdelen. Links staat de activa en rechts staat de passiva. Beide kanten moeten in balans zijn. De bedragen onder de streep moeten dus zowel links als rechts precies hetzelfde zijn. Is dit niet het geval? Dan is het niet in balans en is er een fout gemaakt in de boekhouding. Hieronder leggen we uit waar de activa (links) en passiva (rechts) uit bestaan.

Activa (links, ook wel debet zijde)

Links, onder activa, staan al jouw bezittingen. Denk hierbij aan geld wat je op de bank hebt staan, je kantoormeubilair, een bedrijfsauto, een uitgaande schuld, etc. De activa kun je onderverdelen in twee soorten, namelijk: vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa:

Dit zijn posten die langer dan een jaar aan je onderneming gebonden zijn. Denk hierbij aan een bedrijfspand, machines, auto’s en inventaris.

Vlottende activa:

Dit zijn posten je binnen een jaar te gelde kan maken. Dit zijn bijvoorbeeld je voorraden, debiteuren, liquide middelen (het geld wat je contant in bezit hebt).

Passiva (rechts, ook wel credit zijde)

Rechts, onder passiva, staan al jouw schulden en je eigen vermogen. Het verschil dus tussen je bezittingen en schulden is je eigen vermogen. Dit kan positief of negatief zijn. Ook de passiva kun je onderverdelen, namelijk in drie soorten: eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

Eigen vermogen:

Dit is wat je zelf in je eigen bedrijf hebt gestopt. Denk aan winst of verlies, reserves, dochterondernemingen, waarde van je aandelen, etc.

Lang vreemd vermogen:

Dit zijn schulden die langer dan een jaar lopen. Denk dan bijvoorbeeld aan een hypotheek of een langlopende lening.

Kort vreemd vermogen:

Dit zijn kortlopende schulden die je binnen een jaar moet betalen. Denk dan bijvoorbeeld aan salarissen, belastingen of kortlopende leningen.

Voorbeeld balans

In onderstaande voorbeeld balans kun je alle informatie terugvinden uit bovenstaande tekst:

Voorbeeld Balans

Tags: wat is een balans | balans boekhouden | balans opstellen | balans opmaken | eigen vermogen balans | voorbeeld balans