Silvasoft Release Notes

Op deze pagina leest u de Silvasoft release notes van de afgelopen maanden. De release notes beschrijven in hoofdlijnen de wijzigingen in de applicatie zoals nieuwe functionaliteiten en belangrijke bugfixes of verbeteringen. Via deze pagina blijft u altijd op de hoogte!

Heeft u input voor verbetering of nieuwe functionaliteiten voor Silvasoft? Meld het onze support afdeling en we zullen intern bespreken of we dit in onze software ontwikkeling kunnen opnemen.

 • API: onze API is weer flink uitgebreid. Nog meer mogelijkheden om uw externe software te koppelen met Silvasoft! Zo kunnen er nu verkoopboekingen en verkoopfacturen aangemaakt worden, kunnen er veel meer factuurgegevens opgevraagd worden en zijn de mogelijkheden voor diverse andere endpoints flink uitgebreid. Bekijk de bijgewerkte documentatie op: developers.silvasoft.nl

 • UBL: Het inlezen en exporteren van UBL facturen is verbeterd. Met name rondom de interpretatie van het btw-nummer kon het voorkomen dat het btw-nummer niet goed overkwam van uw leverancier. Dit is nu verbeterd. Verder worden er nu naar wens ook UBL facturen aangemaakt voor periodieke facturen.

 • Boekhouding: via het menu item Boekhouding > Alle boekingen > Tabblad: Grootboekmutaties, kunt u nu alle grootboekmutaties uit uw huidige boekjaar zien, filteren en exporteren. Dit is een veelgevraagde export omdat dit op grootboekrekening niveau alle mutaties laat zien, waarbij per mutatie te zien is wat voor type boeking het is (bank, kas, inkoop, verkoop, memoriaal) en bij welke boeking de mutatie hoort.

 • Inkooporder (inkoopadministratie): het is nu mogelijk om op inkooporders, aangemaakt vanuit de Producten > Inkoopadministratie functie, het EAN nummer van uw product te tonen in de regeltabel.

 • Taken overzicht: een grote nieuwe toevoeging aan onze software is een taken overzicht. U kon al taken aanmaken bij offertes, relaties, personeelsleden, projecten, enzovoorts. Deze taken worden nu ook gebundeld in een overzichtelijk overzicht via een nieuw menu item (taken). Hier ziet u een overzicht van eigen taken en een overzicht van taken die u aan iemand anders heeft toegewezen. U kunt direct zien welke taken te laat zijn, welke er aankomen of welke voor de toekomst ingepland staan. Dagelijks krijgt u een e-mail met taken voor die dag (indien ingesteld onder het menu Taken > Instellingen). U kunt vanuit het taken overzicht tevens handmatig taken aanmaken, wijzigen of afhandelen. Deze nieuwe taken functionaliteiten krijgt u gratis bij de modules: “Sales, Offertes & Orders” en “Projectmanagement”.

 • Diversen: op basis van feedback en verzoeken van klanten zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd in het systeem die u kunt tegenkomen.

 • Dashboards (boekhouden & facturatie): de dashboards van de modules boekhouden & facturatie laden nu aanzienlijk sneller in. Bij het boekhouding dashboard werd bijvoorbeeld een controle van uw boekhouding uitgevoerd, waardoor het openen van dit dashboard even kon duren. Nu wordt dit op de achtergrond gedaan. Het dashboard staat dus direct klaar, en zodra de controle is uitgevoerd, wordt dit weergegeven op uw dashboard. Bij facturatie geldt hetzelfde voor de grafieken.

 • België (korting contant): voor de Belgische gebruikers is het nu mogelijk om bij een factuur een korting contant op te geven. Dit is een speciale korting die geldt wanneer uw klanten snel betalen. De btw-berekening voor een factuur met korting contant is anders dan voor een factuur met normale korting, daarom is dit ook een aparte instelling op de factuur. U vindt de instelling onder de knop ‘Meer instellingen tonen’ bij de factuur. Bekijk onze handleiding voor meer informatie over het gebruiken van korting contant op uw facturen.

 • Boekhouding: via het menu item Boekhouding > Alle boekingen > Tabblad: Grootboekmutaties, kunt u nu alle grootboekmutaties uit uw huidige boekjaar zien, filteren en exporteren. Dit is een veelgevraagde export omdat dit op grootboekrekening niveau alle mutaties laat zien, waarbij per mutatie te zien is wat voor type boeking het is (bank, kas, inkoop, verkoop, memoriaal) en bij welke boeking de mutatie hoort.

 • Facturatie (vervaldatum): in het factuur overzicht (tabblad ‘openstaande facturen’) is nu een nieuwe kolom beschikbaar, namelijk ‘Vervaldatum’. U kunt in het factuur overzicht sorteren op deze kolom en u kunt bovenaan zoeken op facturen die voor een bepaalde datum vervallen. De vervaldatum wordt berekend op basis van de betaaltermijn welke u heeft ingesteld bij de factuur.

 • Producten & voorraad: bij diverse velden in het productdossier zijn helptekst icoontjes toegevoegd of verbeterd. Ook kan bij een product de inkoopprijs nu in 4 decimalen achter de komma worden opgegeven.

 • Documenttemplates: diverse nieuwe tokens zijn beschikbaar op de document- en e-mailtemplates voor facturen, offertes, aanmaningen, orders en pakbonnen. Nog meer flexibiliteit bij het ontwerpen van uw templates dus!

 • Performance: op diverse plekken in de applicatie is de snelheid van het scherm verbeterd. Met name de schermen rondom bankafschriften verwerken en koppelen aan verkoopfacturen of storneringen, dashboards, en het automatische incasso gedeelte, zijn aanzienlijk verbeterd qua snelheid.

 • API: Diverse verbeteringen en uitbreidingen aan de API zijn gedaan. Zo kunnen er nu financiële gegevens opgevraagd worden uit de API (verkoopboekingen), kunnen verzamelproducten in één keer bijgewerkt worden qua voorraad en zijn diverse endpoints uitgebreid qua parameters.

 • Modules uren & personeel samengevoegd: de modules urenregistratie en personeelsmanagement zijn nu samengevoegd tot 1 module. Meer functionaliteit voor een lagere prijs dus!

 • Gebruikersbeheer (wachtwoord): de wachtwoord controle is verbeterd. Voorheen werden bepaalde vreemde tekens niet toegelaten in het wachtwoord, dit is nu wel toegestaan.

 • Gebruiksvriendelijkheid: we kregen regelmatig de feedback van mensen dat de schermen teveel velden toonden, te ingewikkeld waren en dat het niet altijd duidelijk is welke velden of knoppen gebruikt moeten worden. Hier zullen we nog veel aan gaan verbeteren in de komende periode, maar een eerste stap is alvast gezet in diverse schermen. Het kan nu zijn dat u in sommige schermen iets tegenkomt als ‘Toon meer instellingen’. Als u daarop klikt verschijnen meer instellingen. U kunt hierbij altijd per scherm aangeven of u standaard de meer instellingen zichtbaar wilt hebben of niet. Ook zult u in overzichten zoals het productoverzicht of factuuroverzicht minder knoppen boven het overzicht zien staan. Deze worden samengevoegd en/of gegroepeerd onder een dropdown knop om zo het scherm overzichtelijk te houden, zonder dat we functionaliteiten weg moeten laten.

 • Diversen: op basis van feedback en verzoeken van klanten zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd in het systeem die u kunt tegenkomen.

 • Administratiekantoren: accountants / administratiekantoren die gebruik maken van onze software voor accountants krijgen nu een uitgebreide specificatie bij de maandelijkse factuur met informatie over de kosten.

 • Aanmaningen: diverse verbeteringen zijn doorgevoerd in het beheer van aanmaningsregels en problemen rondom dubbele volgorde nummers of dubbele eerste aanmaningen zijn opgelost.

 • CRM: het is nu mogelijk om een eigen contact aanhef op te geven! Waar u eerst kon kiezen uit heer / mevrouw / sir / madam kunt u nu ook uw eigen aanhef opgeven zoals ‘Herr / Frau’ voor bijvoorbeeld Duitse relaties.

 • Import: de import templates voor producten en CRM relaties zijn verbeterd. Het CRM import template is bijgewerkt qua landcodes.

 • Btw-percentages: het is nu mogelijk om een volgorde aan te geven in uw btw-percentages. Zo kunt u de meest gebruikte percentages bovenaan zetten zodat u nog sneller inkopen en verkopen kunt inboeken.

 • UBL Inkoopfacturen: u kunt nu bij een inkoopboeking (Boekhouding > Inkoopboek) sneller meerdere UBL facturen importeren door onderaan te klikken op ‘Opslaan en volgende UBL’.

 • CRM: diverse aanpassingen en hulpteksten zijn toegevoegd in het klanten- en leveranciersdossier.

 • CRM: diverse aanpassingen en hulpteksten zijn toegevoegd in het klanten- en leveranciersdossier.

 • Inkooporders: eigen velden vastgelegd bij uw CRM relaties kunnen nu ook toegevoegd worden aan de inkooporder documenttemplates. (dit was reeds mogelijk voor alle andere soorten documenten zoals offerte en factuur).

 • Factuur: er is nu de mogelijkheid om direct een creditnota aan te maken vanuit een factuur.

 • Boekingen: boekingen opgenomen in een ingediende btw-aangifte kunnen niet meer verwijderd worden. Deze boekingen kunnen ook beperkt gewijzigd worden.

 • CRM: diverse aanpassingen in het CRM klantendossier. Het tabblad ‘Financiële instellingen’ is uitgebreid en verduidelijkt.

 • Documenten: u kunt nu een eigen export naam aan uw documenttemplates geven in het tabblad ‘Geavanceerde instellingen’. Zo kunt u een eigen naam geven aan de geëxporteerde facturen, offertes, aanmaningen en pakbonnen.

 • Pakbon: het is nu mogelijk om tekstregels bij een factuur of offerte ook te printen op de pakbon.

 • Factuur: vanuit het concept facturen overzicht kunt u nu met 1 druk op de knop meerdere facturen definitief maken door de facturen te selecteren uit de lijst en vervolgens te klikken op de knop ‘Maak definitief’.

 • Mobiele app: zoekfuncties verbeterd in CRM. Bellen en e-mailen van relaties verbeterd in CRM.

 • Projecten: een aantal grote verbeteringen zijn doorgevoerd in de projectenmodule. Diverse fouten op basis van feedback van gebruikers zijn opgelost.

 • Documentatie: de Silvasoft documentatie is vernieuwd en uitgebreid. In de komende weken zal dit compleet gemaakt worden voor alle modules. U vindt nu voor de meest voorkomende acties uitleg en handleidingen terug. Heeft u feedback op de handleidingen of ideeën voor nieuwe handleidingen? We horen dit graag van u! Bekijk onze vernieuwde documentatie.

 • Mijnwebwinkel koppeling: meer mogelijkheden met de Mijnwebwinkel koppeling! Zo kunt u nu ook uw Mijnwebwinkel bestellingen synchroniseren naar de Silvasoft verkooporders. Hiermee kunt u bijvoorbeeld op product niveau de verkooporders inzien maar zo kunt u ook pakbonnen, orderbevestigingen of adreslabels in uw eigen huisstijl printen van de Mijnwebwinkel bestellingen. Lees meer in onze bijgewerkte Mijnwebwinkel documentatie.
 • België (btw-aangifte): Silvasoft is nog verder verbeterd voor het voeren van een Belgische boekhouding. Genereer nu met één klik een complete, geldige btw-aangifte voor uw Intervat aangiftes. Inclusief uitsplitsing per rooster en inzage in boekingen per rooster. Ook zijn de mogelijkheden uitgebreid rondom het configureren van uw btw-percentages. Lees meer over het doen van de Belgische btw-aangifte
 • België (klantenlisting): de jaarlijkse klantenlisting die u moet indienen bij Intervat kunt u nu van zowel het facturatie dashboard als vanaf het boekhouding dashboard downloaden. 
 • België (CODA inlezen): het inlezen en verwerken van CODA bankafschriften is verbeterd. Een fout m.b.t. omgedraaide getallen (af en bij omgedraaid) voor een specifieke CODA versie is nu opgelost.  
 • Dashboard meldingen: Silvasoft genereert nu vanuit diverse modules meldingen die u op uw dashboard krijgt (u kunt dit per melding-type uitschakelen). Zo krijgt u vanaf nu herinneringen voor uw btw-aangifte, melding wanneer uw personeel jarig is, voorraadwaarschuwingen, en meer allemaal op uw hoofddashboard.
 • Performance: op diverse plekken zijn performance verbeteringen doorgevoerd. Met name op het gebied van het opslaan en bewerken van facturen met veel factuurregels is een significante snelheidsverbetering merkbaar. 
 • Urenfacturatie: een fout in de software waardoor uren niet gefactureerd konden worden, is verholpen. U kunt nu uren factureren op basis van projecttarieven en urenregistraties. 
 • Diversen: diverse kleine verbeteringen zijn toegevoegd op verzoek van klanten. 
 • App: de opmaak van de mobiele app is verbeterd. Diverse kleine functies zijn toegevoegd, zoals het direct kunnen mailen van een relatie via uw mobiel en het zoeken op klantnaam in het CRM klantenoverzicht. 
 • CRM: vanuit het klantendossier is nu inzage mogelijk over de verkoopkansen, offertes en (periodieke) facturen die gekoppeld zijn aan de relatie. Ook kunt u vanuit het klantendossier nu direct een factuur, offerte of verkoopkans aanmaken bij een relatie.  
 • Btw-percentages: het is nu mogelijk om een eigen volgorde op te geven voor btw-percentages. Zo kunt u de percentages die u het meeste gebruikt bovenaan zetten. Het aanmaken of bewerken van btw-percentages is verder vereenvoudigd.
 • Bankboek: veel verbeteringen rondom het bankboek zijn doorgevoerd! Het inlezen, verwerken en automatisch matchen van afschriften is verbeterd. Ook is er qua layout veel verbeterd. Het aanmaken van boekingsinstructies voor uw bankrekening is ook eenvoudiger en duidelijker geworden.
 • Urenregistratie: de urenregistratie module is compleet uitgebreid en verbeterd. Veel berekeningen van overwerk, afwezigheid, enz. zijn verbeterd en geoptimaliseerd. Op veel plekken zijn uitgebreide informatie teksten toegevoegd om u op weg te helpen met de urenregistratie module.
 • Urenregistratie: de urenregistratie module ondersteunt nu het gebruik van meerdere dienstregelingen. Werkt uw personeel met verschillende contracten zoals deeltijd of voltijd? Werkt u met afwijkende dienstregelingen zoals avond- of nachtdienst? Dit alles is nu in te voeren in de vorm van dienstregelingen. U kunt personeel binnen uw administratie koppelen aan een dienstregeling naar keuze. Overwerk en afwezigheid kan nu op basis van deze dienstregeling berekend worden. 
 • Documenttemplates: diverse nieuwe tokens zijn beschikbaar gekomen op de factuur, offerte, order en pakbon documenttemplates. Nog meer flexibiliteit bij het ontwerpen van uw documenten dus! 
 • Offerte & orders: het offerte en order detail scherm (nieuw / bewerken) is verbeterd qua layout en indeling van velden. Daarbij is dit nu voor desktop gebruikers responsive gemaakt en dus ook te gebruiken op tablet en mobiel.
 • App: de mobiele app biedt nu ook de volledige offerte en order functionaliteiten. U kunt nu dus vanuit onze app eenvoudig orders en offertes maken, inzien en versturen. Download nu onze app voor iOS of Android.
 • App: de mobiele app biedt nu de mogelijkheid om te wisselen naar een andere administratie of boekjaar. 
 • App: u kunt nu facturen, offerte en orders bekijken in de mobiele app (downloaden als PDF)
 • België: voor onze Belgische klanten bieden we nu de mogelijkheid tot het inlezen van CODA bankbestanden. U kunt bij uw Belgische bank de CODA downloaden en met één druk op de knop inlezen en verwerken in Silvasoft.
 • België: voor onze Belgische klanten bieden we nu de mogelijkheid tot het gebruiken van de gestructureerde mededeling (OGM) aan. U kunt de gestructureerde mededeling toevoegen aan uw factuurtemplate. Bij het inlezen van bankafschriften kan hiermee nog beter automatisch gematcht worden voor welke verkoop de betaling is. 
 • België: vanuit het facturatie dashboard kunt u nu de jaarlijkse klantenlisting voor Intervat downloaden. Dit is een listing welke u jaarlijks moet indienen bij Intervat. U kunt deze vanuit Silvasoft met 1 druk op de knop als zowel XML als PDF downloaden. De XML kunt u rechtstreeks uploaden bij Intervat.
 • Diverse uitbreidingen aan de API. Bekijk ons developers portal voor een complete weergave van de API endpoints. Mist u functionaliteiten in de API? Graag horen we dit, zodat we dit wellicht voor u kunnen implementeren.
 • Een aantal grote performance verbeteringen zijn doorgevoerd. Met name op het gebied van zoeken naar producten in factuur- en offerteregels. Ook diverse schermen zoals relatie overzicht en order overzicht laden vanaf nu aanzienlijk sneller in.
 • Product export getallen notatie is nu volgens NL formaat (100.00,95)
 • Nieuwe dynamische token beschikbaar voor gebruik op de pakbon documenttemplates om het totaal aantal producten op de pakbon aan te geven.
 • Veel instellingen vanuit Beheer > Instellingen zijn, om verwarring te voorkomen, verplaatst naar de Module > Instellingen. Zo vindt u snel de instellingen van de module waar u in werkt.
 • Bij CRM relatie kunt u nu direct een nieuw land toevoegen (dit moest voorheen vanuit het instellingen menu)
 • Diverse kleine verbeteringen en bugfixes op verzoek van gebruikers.
 • De dynamische token %Email% kan nu gebruikt worden in uw e-mailtemplates om het e-mail adres van de relatie op te nemen in uw tekst.
 • De dynamische token %Aanmaningsdatum% is nu beschikbaar voor e-mailtemplates en documenttemplates en toont de datum van de aanmaning in uw tekst.
 • Systeembreed zijn tekstverbeteringen doorgevoerd en benamingen consistent gemaakt.
 • Silvasoft is nu UBL Ready. Inlezen en versturen van UBL facturen doet u nu met 1 druk op de knop vanuit Silvasoft.
 • Diverse verbeteringen met betrekking tot de performance (snelheid) van het systeem.
 • Mogelijkheid om standaard bijlages te archiveren. Enkel actieve bijlages worden opgenomen in de documenten.
 • Het is nu mogelijk om eigen documentformaten te gebruiken. Zo kunt u dus al uw documenten exporteren naar bijvoorbeeld a4, a5, a6 enz. Dit is ook handig om te gebruiken voor het printen van bijvoorbeeld adres labels op labelprinter formaat.
 • Diverse uitbreidingen aan de API. Bekijk ons developers portal voor een complete weergave van de API endpoints. Mist u functionaliteit in de API? Graag horen we dit, zodat we dit wellicht voor u kunnen implementeren. 
 • Mobiele login via de browser logt nu in op de responsive versie van de volledige Silvasoft applicatie. Het login scherm is verbeterd (responsive gemaakt). 
 • Diverse meldingen die worden gegeven in de module boekhouden onder andere bij de boekhouding controle zijn herschreven en geven nu duidelijker aan wat het exacte probleem is. Nog makkelijker boekhouden dus! 
 • Het producten import sjabloon is uitgebreid met diverse velden. Ook kunt u nu de voorraad van een reeds bestaand product op 0 zetten door in de voorraadkolom de waarde -999 mee te geven in uw import bestand.  
 • De projecten module biedt nu basis budgettering. Ga hiervoor naar uw project > nacalculatie > budget. Hiermee houdt u in de gaten of de kosten uw project budget wel of niet overschrijden.
 • De vernieuwde Android en iOS apps zijn nu te downloaden.