Deel uw feedback en ideeën!

Ingelogd als onbekend uitloggen

Welkom op ons feedback portaal. Via dit portaal kunt u vanuit uw account ideeën delen voor onze software. Denk aan verbeterpunten, nieuwe wensen, uitbreidingen aan modules, enzovoorts. Daarnaast kunt u stemmen op ideeën van andere gebruikers. Met regelmaat zullen we de meest gestemde ideeën meenemen in onze software ontwikkelingen.

Heeft u meerdere wensen? Dan willen wij u vragen om per wens een los item aan te maken.

U bent nog niet ingelogd in ons feedback portaal.

U kunt inloggen met uw Silvasoft gebruikersnaam en wachtwoord via onderstaande knop. Na inloggen wordt u teruggeleid naar ons feedback portaal.

Inloggen