Features Silvasoft

Boekhouden

Automatisch

 • Met de Boekhoudcontrole houdt de software een ‘oogje in het zeil’ met betrekking tot uw boekhoudkundige handelingen
 • Mogelijkheid banktransacties automatisch te laten verwerken met ‘Automatische verwerkingsregels’
 • Creëer Automatische incasso (domiciliërings) bestanden met uitvoerdatum
 • Creëer Automatische excasso (betaal) bestanden met betaaldatum
 • Realiseer eenvoudig een ‘gratis’ MijnWebWinkel koppeling

Flexibel

 • Importeer uw eigen rekenschema, of gebruik het vooringesteld schema
 • Ongelimiteerd boeken binnen de boekhouding
 • Creëer nieuwe en historische boekjaren
 • Eenvoudig boekjaren afsluiten en de resultaten (en balansen) doorboeken naar het daaropvolgende boekjaar
 • Ruimte om btw-percentages aan te maken die aansluiten op uw organisatie, ongeacht of iets (gedeeltelijk) aftrekbaar is of niet
 • Realiseer een koppeling met uw Silvasoft Boekhouder en werk samen binnen de module Boekhouding

Btw- en ICP-aangifte

 • Bekijk een indicatie van uw te ontvangen / te betalen bedrag voor de aankomende aangifte op uw dashboard
 • U kunt de Elektronische BTW- & ICP-aangiftes (Nederland) doorsturen wanneer u wilt
 • Geneer en download uw XML Btw- & ICP aangiftes(België) voor gebruik bij Intervat
 • Bereken de BTW- & ICP-aangifte voor fiscale eenheden
 • Bekijk uw aangifte-categorieën en roosters op details in voor inzage in uw aangifte
 • Download PDF Btw-aangifte voor extern gebruik

Dagboeken

 • Al uw facturen / verkoopboekingen in één overzicht, geen twijfel over welke boekingen al betaald zijn en welke nog niet met het Verkoopboek
 • Boek eenvoudig uw aankopen in of importeer UBL (e-factuur) bestanden en creëer inkoopfacturen op basis van inkooporders via het Inkoopboek en hou uw vervaldata in het oog
 • Importeer en verwerk MT940 en CODA bestanden, handmatig of automatisch in het Bankboek
 • Registreer contant ontvangsten en betalingen via het Kasboek
 • Creëer beginbalansen, corrigeer boekingen, boek loonposten in middels het Overig / Memoriaal

Rapportages

 • De meest gangbare rapportages verzameld op één locatie; Proefbalans, Proef- en saldibalans en Kolommenbalans
 • Bewaar het overzicht binnen uw grootboekrekeningen en cijfers met de Grootboekkaart en Grootboek rapportages
 • Inzage in uw openstaande (handels-) debiteuren via rapportage Ouderdom debiteuren
 • Inzage in uw openstaande (handels-) leveranciers via rapportage Ouderdom crediteuren
 • Creëer Auditfile bestanden
 • Kies en maak Dagboekafdrukken
 • Bekijk de Verworpen uitgaven & fiscaal resultaat (België)
 • Geneer een Jaarlijkse klantenlisting (België)
 • Gebruik bestaande databronnen binnen de module boekhouden en maak eigen rapportages

Afschrijvingen

 • Maak afschrijvingen inzichtelijk via het ‘Afschrijvingen overzicht’
 • Plan al uw toekomstige afschrijvingen in via ‘Afschrijvingen inplannen’

Kostenplaatsen

 • Rubriceer uw kosten en omzet op kostenplaatsen en kostendragers
 • Draai diverse rapportages uit op basis van kostenplaatsen en kostendragers in Excel of PDF formaat

Facturatie

Eenvoudig in gebruik

 • Direct (periodieke) facturen maken
 • Snel zoeken naar specifieke facturen
 • Ontvangen en openstaande factuurbedragen inzichtelijk
 • Uw grootste klanten op één rij
 • Inzage in de ouderdomsanalyse van uw openstaande verkoopfacturen
 • Relatie omzet rapportage voor met optionele vergelijking over boekjaren
 • Genereer de verplichte ‘Jaarlijkse klantenlisting’ (België) met een druk op de knop
 • Artikel afname rapportage en productafname per klant om de voorraadtrends in totaliteit en per klant te bekijken

Facturen overzicht

 • Vindt alle facturen per boekjaar terug en krijg grip op uw openstaande posten
 • Zie in één oogomslag welke facturen nog richting uw relaties verzonden moeten worden onder ‘Te versturen’
 • Openstaande facturen kunnen met de optie ‘Betaling boeken’ op betaald worden gezet
 • Met ‘Concepten’ heeft u de mogelijkheid nog aan uw factureren te werken voor ze definitief ingeboekt dienen te worden
 • Factuur meegeven? Eenvoudig al uw facturen downloaden en printen
 • Maak met een druk op de knop een creditnota aan

Periodieke facturatie

 • Creëer en beheer periodieke factuur sjablonen
 • Bepaal de frequentie van de periodieke facturen
 • Kies optioneel voor een ‘Automatische mailing’

Aanmaningen

 • Maak een eigen betalingsherinneringen- of aanmaningstraject
 • Controleer en geneer op basis van uw openstaande verkoopfacturen herinneringen
 • Per factuur gegenereerd voor extra duidelijkheid omtrent achterstallige openstaande posten

Instellingen

 • Template builder: bepaal zelf welke informatie waar komt te staan op uw documenten
 • Huisstijl: bouw uw ontwerp op basis van uw eigen huisstijl en voeg eenvoudig briefpapier als achtergrond toe aan uw documenten
 • Verstuur UBL (e-factuur) bestanden mee aan uw klanten voor gemakkelijke verwerking door uw klanten
 • Maak uw eigen e-mail en pakbon templates op basis van uw huisstijl
 • Voeg ‘Standaard bijlages’ toe zoals uw ‘Algemene Leveringsvoorwaarden’ voor gebruik op uw documenten
 • Leg een tekstbibliotheek aan voor het snel toevoegen van tekstregels / teksten op uw facturen
 • Start en wissel gemakkelijk tussen (nieuwe) boekjaren

Urenregistratie & Personeel (HRM)

Urenregistratie

 • Overzicht in uw urenregistratie per dag en de status van uw urenregistratie in het overzicht
 • Snel dagen toevoegen
 • Export maken van urenregistratie
 • Uitgebreide urenregistratie rapportages
 • U kunt meerdere dienstregelingen aanmaken voor de verschillende werktijden / contracten binnen uw organisatie

Integraties met andere modules

 • Facturatie: creëer conceptfacturen op basis van urenregistraties
 • Projectmanagement: boek direct uren in op gekoppelde projecten en fases

Flexibel, naar uw behoefte ingericht

 • Uitgebreide dienstregeling gemakkelijk in te regelen
 • Alle feestdagen instelbaar
 • Iedere medewerker een eigen dienstregeling

Personeel

 • Gemakkelijk personeel in dienst nemen of uit dienst zetten
 • Ziekteverzuim toevoegen
 • Vrije dagen instellen (per boekjaar) voor het huidig personeelsdossier
 • Snel verlof aanvragen en eenvoudig goed- of af laten keuren
 • Overzicht van verlof verzoeken
 • Dashboard melding omtrent verjaardagen personeel
 • Uploaden van documenten en afbeeldingen
 • Notities ter ondersteuning van de personeelsmanager
 • Taken instellen die betrekking hebben op een personeelslid

Sales, offertes & orders

Offerte overzicht

 • Overzicht in uw lopende offertes en de status van uw offertes in verschillende overzichten
 • Configureer zelf welke kolommen u in uw overzichten wilt zien

Order overzicht

 • Overzicht in uw orderlijst en de status van uw orders in verschillende overzichten
 • Configureerbare tabbladen om uw orders te beheren van acceptatie tot uitlevering
 • Pakbon op basis van bestaande order binnen uw administratie
 • Maak de marge per order inzichtelijk en zie wat u overhoudt aan uw verkoopactiviteiten

Eigen ontwerp

 • Template builder: bepaal zelf welke informatie waar komt te staan
 • Huisstijl: bouw uw ontwerp op basis van uw eigen huisstijl en voeg eenvoudig briefpapier als een achtergrond toe
 • Onbeperkt: u kunt zoveel ontwerpen aanmaken als u nodig heeft en per relatie of offerte kiezen welk ontwerp gebruikt moet worden

Verkoopkansen

 • Verkoopkansen: volg uw verkopen automatisch op in uw verkooptraject
 • Verkoopfases: creëer verkoopfases

Automatische opvolging

 • Automatische e-mail opvolging waarin u met uw leads in contact blijft
 • E-mail templates die naar eigen wens in te richten zijn

Projectmanagement

Projectregistratie

 • Registratie van projecten
 • Registratie van projectfases & planning
 • Uploaden van documenten, afbeeldingen en notities bij projecten
 • E-mail herinnering van verlopen documenten
 • Koppelen van medewerkers en projectleiders
 • Aanmaken van projecttemplates met een vaste set aan instellingen, fases, enzovoorts voor het snel aanmaken van vergelijkbare projecten.

Rollen

 • Projectadministrator: mag projecten maken, wijzigen en heeft inzage in alle projecten
 • Projectleider: mag enkel op de projecten waar hij als projectleider is gekoppeld alles inzien en wijzigen
 • Projectmedewerker: mag participeren met beperkte mogelijkheden op de projecten waar hij als medewerker is gekoppeld

Taken & agenda

 • Elke medewerker heeft een persoonlijke  ‘Taken & agenda’ met verschillende weergaves van de taken
 • Een administrator kan in de agenda switchen naar medewerker weergave om zo de projecttaken van een specifieke medewerker te zien
 • Gebruikers kunnen ook niet projectgerelateerde taken aanmaken welke enkel zichtbaar zijn voor de gebruiker zelf
 • Weergave agenda: agenda met maand, week, dag weergave inclusief drag & drop mogelijkheden
 • Weergave scrum board: een weergave van 3 kolommen met Todo, In behandeling en Afgehandeld
 • Weergave lijst / export: een data lijst van taken met export mogelijkheden voor Excel

Taken features

 • Taken kunnen opgesplits worden in verschillende todo items
 • Taken hebben een duur en de voortgang kan op basis van todo items gemonitord worden

Nacalculatie, budget & begroting

 • Mogelijkheid tot het vastleggen van een project uitgave budget
 • Mogelijkheid tot het vastleggen van de project opdrachtsom
 • Mogelijkheid tot controleren van project marge
 • Koppeling met de module facturatie voor registreren van inkomsten op het project
 • Koppeling met de module boekhouding voor registreren van uitgaven op het project
 • Koppeling met de module urenregistratie voor het inzien en factureren van geregistreerde uren op het project

Rapportage

 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een dagelijkse e-mail met taken voor de aankomende dag